СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА "СИНЕРГИЯ 1" ЕООД
Основните функции на Службата по трудова медицина /СТМ/ са:
  1. Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа.

  2. Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа.

  3. Обучение на работници и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа. СТМ е на разположение на работодателите за обслужване на техните работници и служители в съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ДВ бр. 124 от 1997 г./

  4. Извършване на алкохолни проби на служители от транспортни и други фирми.
  Начало | Услуги | За нас | Клиенти | Контакти | HACCP | Хомеопатия