СЪСТАВ НА ЕКИПА ОТ СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ "СИНЕРГИЯ1" ЕООД
Квалифицирани кадри на работа с постоянен трудов договор с опит в осъществяване на дейността си.

Поименен списък на състава на Службата по трудова медицина, екипа от специалисти при "Синергия 1" ЕООД:


1. д-р Марий Генадиев Татаров
- специалист по трудова медицина Управител и ръководител на СТМ.

Д-р Марий Татаров е роден на 30. 10. 1964 г. Завършва Медицинска академия – София.
Д-р Татаров е специалист по професионални заболявания и клинична хомеопатия.

Специализирал е :
- Катедрата по трудова медицина и професионални заболявания – МУ София;
- Национален център по обществено здраве към МЗ - етномедицината, фитотерапията, фитопрофилактиката;
- Центъра за обучение и развитие на хомеопатията - клинична хомеопатия.

2. д-р Диана Николова Дикова – специалист по трудова медицина

3. инж. Марияна Тошкова Тошкова

4. инж. Георги Христов Недялков

5. Свобода Красимирова Евтимова

6.Емилия Иванова Христова


  Начало | Услуги | За нас | Клиенти | Контакти | HACCP | Хомеопатия