Документ за фирмена регистрация
"Синергия 1" ЕООД
гр. София 1373,
жк. "Красна поляна" бл.№ 223 вх. А
Д-р Марий Генадиев Татаров
Решение № 6891/2002 г. СГС гр. София

2. Удостоверение за данъчна регистрация и Булстат:
Данъчен № 1221184056
Булстат: 130967350

3. Удостоверение за регистрация на службата по трудова медицина в Министерството на здравеопазването по чл. 16 от Наредба № 14 от 1998 г.:

Удостоверение № 669 / в МЗ на Службата по трудова медицина,
представлявана от д-р Марий Генадиев Татаров - регистрация от 18.02.2005

4. Сертификат за акредитация:
БСА Рег. № 100 ОКС от 27.06.2003 г. до 31.12.2010 г.
  Начало | Услуги | За нас | Клиенти | Контакти | HACCP | Хомеопатия